Badanie gdx – na czym polega, wskazania, przygotowanie, czy jest bezpieczne?

Optyczna tomografia koherentna, w skrócie nazwana OCT, jest nowoczesną, całkowicie bezpieczną i dokładną metodą obrazowania poszczególnych struktur oka, w tym między innymi siatkówki i nerwu wzrokowego.

Jest ono dużo bardziej dokładne i szczegółowe niż badanie USG, ponieważ jego rozdzielczość jest 10 razy większa. Jest to badanie bezdotykowe, wykonywane ambulatoryjnie i trwa zaledwie kilka minut.

Na czym dokładnie polega i czemu się je wykonuje?

OCT jest tomograficznym badaniem siatkówki oka. Wykonywane jest nieinwazyjnie w celu zobrazowania struktur siatkówki oka i nerwu wzrokowego.

Siatkówka jest specyficznej budowy strukturą oka w postaci błony, znajdującej się na tylnej powierzchni gałki ocznej, mającej za zadanie odbieranie bodźców wzrokowych ze świata za pomocą komórek nerwowych: pręcików i czopków, komórek dwubiegunowych oraz komórek wielobiegunowych.

Zebrane za pomocą komórek nerwowych bodźce są przekazywane przez nerw wzrokowy do mózgu. Nerw wzrokowy zaś jest łącznikiem pomiędzy okiem a mózgiem. Aby zarejestrowany na siatkówce obraz mógł być „zobaczony”, musi dotrzeć do mózgu. Jego przekazywanie odbywa się za pośrednictwem nerwu wzrokowego.

Dzięki badaniu istnieje możliwość przeprowadzenia analizy przekrojów tkanki w trójwymiarze, co daje szansę na stworzenie mapy poszczególnych warstw siatkówki. Badanie OCT stosowane jest m.in. do wykrywania zmian w grubości siatkówki, identyfikacji i lokalizacji obrzęku czy oceny odwarstwień centralnej siatkówki i nabłonka barwnikowego.

OCT jest jedną z najnowocześniejszych i najwcześniejszych metod diagnostycznych, wykorzystujących skaning optyczny. Jest ona przydatna z tego względu, że w wielu przypadkach może zastąpić angiografię fluoresceinową, która wymaga podania dożylnego kontrastu.

W porównaniu do innych metod diagnostycznych, które przedstawiały jedynie obraz powierzchni oka, OCT pozwala na zobrazowanie struktury tkanki w przekroju, co umożliwia dokładny, powtarzalny pomiar grubości siatkówki, pomocny w monitorowaniu wielu schorzeń siatkówki i efektów ich leczenia.

Kiedy należy wykonać badanie OCT oka?

Badanie wykonywane jest nie tylko w przypadku schorzeń siatkówki, lecz również w leczeniu jaskry. Jaskra to grupa chorób, których wspólną cechą jest postępujący zanik nerwu wzrokowego (neuropatia jaskrowa).

W jej przebiegu może nastąpić całkowita i nieodwracalna utrata wzroku. Badanie OCT umożliwia ocenę wielkości uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego wywołanego tą chorobą.

Szczególne znaczenie ma ono w diagnostyce zmian chorobowych w obrębie najważniejszego dla procesu widzenia części dna oka, tzw. plamki.

Badanie GDx – na czym polega, wskazania, przygotowanie, czy jest bezpieczne?

Badanie OCT oka wykonywane jest w przypadku pacjentów ze zdiagnozowaną cukrzycą w celu przeciwdziałania utracie wzroku z powodu zmian cukrzycowych.

OCT zastępuje nawet 3 inne badania okulistyczne (angiografię fluoresceinową, badanie GDX i badanie HRT).

Może być wykonywane wielokrotnie, co pozwala na stałe monitorowanie przebiegu choroby, co ma istotny wpływ w leczeniu bardzo wielu schorzeń, takich jak jaskra, AMD czy retinopatia cukrzycowa.

Do bezwzględnych wskazań do wykonania badania OCT zaliczamy:

 • otwór w plamce,
 • makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki innego pochodzenia,
 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),
 • zwłóknienie przedplamkowe,
 • centralna retinopatia surowicza,
 • monitorowanie i wczesna diagnostyka jaskry.

Grupy osób najbardziej narażone na problemy z siatkówką to cukrzycy, pacjenci cierpiący na nadciśnienie oraz osoby z wadami wzroku, szczególnie z wysoką krótkowzrocznością. Ponadto migreny, uczucie ucisku na gałkę oczną, ból lub wytrzeszcz oczu lub jednego oka powinny skłonić do badania.

Także efekty wzrokowe takie jak nagłe błyski, ciemność przed oczami, chwilowa ślepota, podwójne widzenie czy zawężenie pola widzenia oraz mroczki mogą wskazywać na problem z siatkówką. Kobiety w trzecim trymestrze ciąży z wysoką wadą wzroku również powinny poddać się analizie stanu siatkówki.

Przeciwwskazania do OCT nie są znane.

Jak przebiega badanie?

Przed badaniem OCT (15-20 min wcześniej) stosuje się krople rozszerzające źrenicę.W trakcie wykonywania badania pacjent siada naprzeciwko aparatu z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce.

W tym czasie badający może obserwować na ekranie dno oka, rejestrując przekrój wybranych elementów. Badanie przebiega bezboleśnie, bezinwazyjnie i bezkontaktowo. Zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut i nie wymaga specjalnego przygotowania.

Pacjent otrzymuje opis badania bezpośrednio po jego wykonaniu.

Klinika Okulistyczna VITA-MED w Głogowie » Jaskra

Badanie GDx – na czym polega, wskazania, przygotowanie, czy jest bezpieczne?

Czy jaskra jest dużym problemem okulistycznym?

Jaskra jest główną przyczyną nieodwracalnej ślepoty w krajach wysoko rozwiniętych. Wielkość problemu odzwierciedlają przerażające dane statystyczne. Na świecie choruje na jaskrę 67 milionów ludzi, a 7 milionów jest całkowicie ślepych z jej powodu! Najczęściej ślepota dotyczy obu oczu.

W Polsce choruje na jaskrę około 800 tysięcy ludzi, a leczy się 70 tysięcy, co oznacza, że tylko, co 10-ty chory jest świadomy swojej choroby. Wg danych statystycznych szacuje się, że w Głogowie i okolicach na jaskrę choruje ok. 4 tysięcy osób. Liczba chorych na jaskrę stale wzrasta.

W Stanach Zjednoczonych eksperci przewidują wzrost liczby chorych do roku 2020: z obecnie chorujących 2,5 miliona osób do przynajmniej 3,4 miliona.

Na czym polega istota choroby?

Jaskra wywołuje postępujący zanik nerwu wzrokowego, który doprowadza do ślepoty. W 90% przypadków jest chorobą oczu o podstępnym i bezbolesnym przebiegu.

Rozwija się skrycie, nie dając żadnych dolegliwości, ani zauważalnych dla chorego zaburzeń widzenia aż do momentu poprzedzającego całkowitą ślepotę. Chorujący pacjent przez wiele lat może nie zdawać sobie z tego sprawy.

Gdy odczuje pierwsze symptomy, zmiany w uszkodzonym nerwie wzrokowym są tak duże, że leczenie może już nie dać efektów.

Czy są jakieś szczególne predyspozycje do zachorowania?

Najczęściej na jaskrę zapada się po 40 roku życia, dlatego każdy pacjent po czterdziestce powinien mieć przeprowadzane badania okulistyczne wykluczające jej obecność przynajmniej, co 2-3 lata. Im pacjent jest starszy tym ryzyko zachorowania jest większe.

Również osoby, które chociaż raz były podejrzane o jaskrę i są obciążone genetycznie wymagają systematycznych badań kontrolnych przez całe życie. Nawet, jeśli w danym momencie badania lekarz uznał, że choroba nie wymaga jeszcze leczenia lub nie postawił ostatecznej diagnozy jaskry, to istnieje duże ryzyko jej wystąpienia w późniejszym czasie.

Ryzyko pojawienia się choroby jest bardzo duże także u osób: cierpiących na częste bóle głowy, szczególnie migrenowe; z niskim ciśnieniem tętniczym krwi, krótkowidzów, z zaburzeniami krążenia wynikającymi, np. z nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, anemii, podwyższonego poziomu cholesterolu, u osób żyjących w stresie oraz mających ciągle zimne dłonie i stopy.

Jakie jest postępowanie z chorymi?

Pacjenci z rozpoznanym schorzeniem wymagają ciągłego monitorowania choroby. Postęp zmian jaskrowych należy śledzić na podstawie wnikliwie prowadzonej dokumentacji lekarskiej, najlepiej przez jednego lekarza okulistę. Należy pamiętać, że choroba uszkadza nerw wzrokowy „kawałek po kawałku”, a włókna nerwowe, które obumrą na skutek choroby nigdy już się nie zregenerują i nie odrodzą.

Jaki jest nowoczesny sposób diagnozowania choroby?

Mianem jaskra nazywana jest nie jedna choroba, lecz grupa chorób o różnej przyczynie i przebiegu choroby. Dlatego diagnostyka jest trudna i wymaga wykonania wielu dodatkowych specjalistycznych badań okulistycznych.

Oprócz podstawowego badania okulistycznego ze stereoskopową oceną tarczy nerwu wzrokowego i kilkakrotnych pomiarach ciśnienia śródgałkowego, należy także wykonać gonioskopię, pachymetrię, badanie GDx, pole widzenia, dobrze byłoby także wykonać fotografię cyfrową tarczy nerwu wzrokowego.

Aparat GDx VCC jest bardzo cennym urządzeniem. Został stworzony, jako instrument diagnostyczny służący do wczesnego wykrywania jaskry, monitorowania jej postępu i przebiegu leczenia tego schorzenia.

Pozwala w sposób obiektywny ocenić grubość i stopień uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego w jaskrze. Aparat jest nowoczesnym, wysokiej klasy urządzeniem opartym na technologii skaningowej laserowej polarymetrii, unikatowym w Polsce.

Aparat GDx potrafi wykryć obecność jaskry z czułością rzędu 96% i swoistością 100%. Dysponują nim jedynie specjalistyczne instytuty leczenia jaskry.

Pozwala wykryć uszkodzenia jaskrowe na 6 lat przed pojawieniem się zmian w badaniu komputerowym pola widzenia! Zmiany ujawniające się w polu widzenia świadczą o nieodwracalnym uszkodzeniu, co najmniej 50% włókien nerwowych.

Czy jaskrę można wyleczyć?

Niestety nie. Jaskra jest chorobą nieuleczalną! Po postawieniu przez lekarza rozpoznania chory wymaga leczenia przez całe życie.

Należy pamiętać, że im później rozpocznie się leczenie tym jest ono trudniejsze, bardziej kosztowne i daje gorsze efekty.

Na czym polega leczenie jaskry?

Celem leczenia jaskry jest obniżenie ciśnienia śródgałkowego do bezpiecznego poziomu, czyli takiego, przy którym nie dochodzi do dalszego postępowania zmian chorobowych i które pozwala na zachowanie pozostałych włókienek nerwowych siatkówki w niezmienionej, zdrowej kondycji do końca życia. Ciśnienie docelowe jest dla każdego pacjenta inne i powinno być dobrane indywidualnie. Zazwyczaj powinno ono utrzymywać się poniżej 18, 0 mmHg, ale u niektórych chorych musi być obniżone nawet do 10- 12 mmHg.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie polega na hamowaniu postępu choroby poprzez systematyczne podawanie leków do oczu (kropli, maści lub żelu). Innymi metodami leczenia są różnego rodzaju zabiegi laserowe i operacyjne. W naszej klinice dysponujemy laserami okulistycznym, którymi leczymy jaskrę. Lekarz indywidualnie dobiera dla pacjenta najlepszą dla niego metodę leczenia, biorąc pod uwagę jej zalety i wady.

 • KROPLE DO OCZU
 • Zahamowanie postępu choroby można osiągnąć przez stosowanie odpowiednich kropli do oczu, które zmniejszają produkcję cieczy wodnistej lub zwiększają jej odpływ.
 • Dobór właściwych kropli jest uzależniony od wielu czynników, najważniejsze to postać jaskry, stopień jej zaawansowania oraz współistnienie innych chorób miejscowych i ogólnych.

Nie zawsze stosowanie kropli do oczu jest skuteczną metodą walki z chorobą. Jeśli mimo stosowania dwóch różnych leków przeciwjaskrowych ciśnienie śródgałkowe jest podwyższone, a choroba postępuje, sięgamy po inne narzędzia, a mianowicie leczenie laserowe lub wykonanie operacji przeciwjaskrowej.

ZABIEGI LASEROWE

W naszej klinice dysponujemy dwoma laserami okulistycznym, którymi leczymy jaskrę. Lekarz indywidualnie dobiera dla pacjenta najlepszą dla niego metodę leczenia, biorąc pod uwagę jej zalety i wady. Zabiegi laserowe wykonywane są w trybie ambulatoryjnym, są bezkrwawe, szybkie i najczęściej bezbolesne. Najbardziej popularne to:

 • Iridotomia laserowa polegająca na wykonaniu za pomocą lasera otworka w tęczówce, dzięki któremu poprawia się komunikacja pomiędzy przednią i tylną komorą oka. Zabieg wykonuje się przy użyciu lasera neodymowego YAG. Wskazaniem jest najczęściej jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Ten niewielki zabieg w większości przypadków chroni przed kolejnymi atakami jaskry, które mogą doprowadzić do nieodwracalnej ślepoty.
 • Trabekuloplastyka laserowa jest to zabieg, podczas którego wykonuje się ogniskową fotokoagulację beleczkowania, co poprawia odpływ cieczy wodnistej z oka. Zaletą zabiegu jest łatwość wykonania, małe ryzyko powikłań i wygoda dla pacjenta. Zabieg wykonywany jest w jaskrze z otwartym kątem przesączania. Skuteczność zabiegów laserowych w jaskrze otwartego kąta jest znacznie gorsza, niż w jaskrze zamkniętego kąta. Zabiegi są zarezerwowane dla oczu ze stosunkowo niewielkimi zwyżkami ciśnienia, a korzystny efekt nietrwały.
Читайте также:  Ból biodra – przyczyny, objawy i leczenie bólu w biodrze

OPERACJE PRZECIWJASKROWE

Zabiegi chirurgiczne w jaskrze to ostateczna broń, po którą sięgamy w walce z tą chorobą. Przygotowanie do zabiegu przeciwjaskrowego oraz rygor pooperacyjny jest podobny, jak przy innych operacji wewnątrzgałkowych. Należy pamiętać, że jeśli są wskazania do zabiegu, to powinien być on wykonywany w trybie pilnym.

 • W jaskrze z zamykającym się kątem najbardziej popularnym zabiegiem jest iridektomia przeciwjaskrowa. Zabieg jest podobny do opisanego powyżej zabiegu iridotomii laserowej, lecz wykonywany za pomocą narzędzi chirurgicznych.
 • Trabekulektomia jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym w przypadku jaskry. Zabieg ten jest bardziej skomplikowany niż iridektomia. Polega on na wykonaniu przetoki, sztucznej drogi, przez którą odpływa ciecz wodnista z oka. Podczas zabiegu wycina się fragment beleczkowania wraz z kanałem Schlemma, wycina otworek w tęczówce i twardówce, łącząc komorę przednią oka z przestrzenią podspojówkową. Zabieg charakteryzuje się dużą skutecznością, ale obciążony jest licznymi powikłaniami. Ponieważ częstym powikłaniem jest zaćma, często u pacjentów ze współistnieniem tej choroby rozważa się zabieg łączony: operację usunięcia zaćmy wraz z operacją przeciwjaskrową. Zabieg trabeculectomii jest bardziej skomplikowany niż sam zabieg zaćmy, a liczba możliwych powikłań jest większa. Po operacji jaskry, we wczesnym okresie pooperacyjnym, pacjent wymaga ścisłej kontroli okulistycznej.
 • Implanty drenujące są zwykle stosowane w leczeniu zaawansowanych przypadków jaskry. Wskazaniem do wszczepienia implantu są przypadki jaskry słabo reagującej na leczenie kroplami. Zazwyczaj stosowane są w oczach już uprzednio operowanych z powodu jaskry, a w których nie uzyskano prawidłowego ciśnienia. Można także wszczepiać implant w oczach, w których wykonano inne operacje okulistyczne np. po keratoplastyce penetrującej lub witrektomii. Zabieg polega na wytworzeniu alternatywnej drogi odpływu płynu komorowego z oka. W komorze przedniej oka umieszcza się rureczkę połączoną ze specjalnie skonstruowaną płytką i przez to urządzenie płyn wycieka z oka do przestrzeni podspojówkowej. Ponieważ implanty są stale udoskonalane, zmniejszyła się liczba powikłań po tego rodzaju zabiegach i zabiegi te są coraz bezpieczniejsze. Część chirurgów zaczęła stosować implanty, jako pierwszy zabieg w jaskrze.

MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA S.A., Lubin, Głogów, Legnica i Chobienia

MIKROCHIRURGIA OKA

Oddział okulistyczny wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do mikrochirurgii oka:

 • mikroskop operacyjny Carl Zeiss Lumera 700,
 • fakoemulsyfikator Infinity firmy ALCON do operacji zaćmy, wyposażony w technologię OZIL minimalizującą energię ultradźwięków, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu,
 • aparat (Witrektom) Constellation firmy ALCON, najnowocześniejsze urządzenie do przeprowadzania operacji siatkówki — witrektomii metodą bezszwową i jak najmniej inwazyjną,
 • wygodny i stabilny stół operacyjny BRUMBA GENIUS, zapewniający pacjentowi komfort podczas operacji.

Świadczenia zabiegowe

Operacje zaćmy:

 • fakoemulsyfikacja — nowoczesna metoda z zastosowaniem soczewek zwijalnych (metoda bez konieczności zakładania szwów),
 • zewnątrztorebkowe usunięcie zaćmy (ECCE-tzw. metoda klasyczna).

Zabiegi wykonywane są w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia z użyciem klasycznych soczewek wewnątrzgałkowych (IOL), oraz odpłatnie z możliwością wyboru soczewek klasy PREMIUM:

 • soczewki AcrySOF IQ pochłaniające promienie UV i toksyczne pasmo widzialnego światła niebieskiego oraz eliminujące efekt obwodowego zniekształcenia obrazu,
 • soczewki wieloogniskowe — umożliwiające widzenie do dali i do bliży bez okularów,
 • soczewki toryczne — niwelujące astygmatyzm przedoperacyjny.
 • Pomiary soczewek dokonywane są za pomocą ultradokładnej metody biometrii optycznej.
 • Operacje szklistkowo-siatkówkowe (operacje witreoretinalne, witrektomia):
 • Witrektomia tylna przez część płaską ciała rzęskowego jest operacją mikrochirurgiczna stosowaną w leczeniu schorzeń ciała szklistego i siatkówki, takich jak:
 • odwarstwienie siatkówki,
 • retinopatia cukrzycowa,
 • urazy gałki ocznej,
 • krwotoki do komory ciała szklistego, przedsiatkówkowe i podsiatkówkowe,
 • otwory w plamce,
 • błony nasiatkówkowe i podsiatkówkowe,
 • powikłania po wcześniejszych operacjach okulistycznych.

Kwalifikacje do zabiegów witrektomii odbywają się we czwartki o godzinie 12.30, na Oddziale Okulistycznym Szpitala ‘MCZ’ S.A. w Lubinie (8 piętro, gabinet OCT).

Kwalifikacje prowadzi lek. Bartosz Ścieszka, specjalista chorób oczu.

Pacjent powinien posiadać:

 • skierowanie do szpitala,
 • aktualne badanie obrazowe (OCT, angiografia fluoresceinowa, USG) — jeżeli były wykonane,
 • okulary do dali i czytania.

W przypadkach wątpliwych, w których istnieje konieczność dalszej diagnostyki, pacjent zostanie zapisany do Poradni Okulistycznej ‘MCZ’ S.A. Rejestracja do Poradni znajduje się w budynku D-19.

Pacjent powinien posiadać skierowanie do okulistycznej poradni specjalistycznej (wystawione przez lekarza POZ lub lekarza okulistę) z dopiskiem ‘kwalifikacja do zabiegu witrektomii’.

Operacje przeciwjaskrowe:

 • laseroterapia ciała rzęskowego : mikropulsowa laseroterapia oraz konwencjonalna CPC przy użyciu lasera Vitra 810
 • operacje penetrujące — klasyczna trabekulektomia,
 • operacje z zastosowaniem implantów (Ex-PRESS),
 • operacje z zastosowaniem implantów penetrujących (Ahmed).

Kwalifikacje do zabiegów laseroterapii ciałą rzęskowego w jaskrze odbywają się we czwartki o godzinie 10.00 na Oddziale Okulistycznym Szpitala „MCZ” S.A. w Lubinie ( 8 pietro, gabinet OCT)

Kwalifikacje prowadzi lek. Artur Andrzejak, specjalista chorób oczu , FEBO

Operacje powiek-okuloplastyka:

 • korekcja plastyczna zwiotczałych powiek górnych i dolnych,
 • korekcja podwijanych (entropion),
 • korekcja odwijania powiek (ektropion).

Operacyjne leczenie zeza u dzieci

Operacje zmian powiekowych i spojówkowych:

 • operacje skrzydlika, kępki żółte, brodawczaki, gradówki, cysty i znamiona.

Iniekcje doszklistkowe preparatami anty-VEGF

W Oddziale Okulistycznym ‘MCZ’ S.A. podajemy w zastrzyku do gałki ocznej preparaty Eylea oraz Lucentis w ramach programu leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (WET AMD).

Alternatywnie podaje się lek Avastin, także w iniekcji dogałkowej.

Terapię anty-VEGF stosujemy w:

 • leczeniu neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD),
 • leczeniu zaburzeń widzenia spowodowanych cukrzycowym obrzękiem plamki (DME),
 • leczeniu obrzęku plamki w przebiegu zakrzepu naczyń żylnych siatkówki (CRVO, BRVO),
 • neowaskularyzacji w przebiegu krótkowzroczności patologicznej.
 1. ZABIEGI LASEROWE
 2. SLT — selektywna trabekuloplastyka laserowa
 3. Jest laserową, prostą, nieinwazyjną i jednocześnie skuteczną metodą obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, będącego przyczyną rozwoju jaskry.
 4. Wskazania:
 • jaskra pierwotnie otwartego kąta,
 • nadciśnienia wewnątrzgałkowe,
 • jaskra barwnikowa,
 • jaskra w zespole pseudoeksfoliacji,
 • zła tolerancja leków kroplowych,
 • brak reakcji na leki kroplowe,
 • jako leczenie wspomagające w leczeniu farmakologicznym,
 • pacjenci po operacjach przetokowych jaskry z niestabilnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.

YAG irydotomia

Zabieg ma na celu umożliwienie przepływu cieczy wodnistej pomiędzy komorą przednią i tylną. Polega na wykonaniu otworu w obwodowej części tęczówki za pomocą impulsów laserowych.

Wskazania:

 • leczenie jaskry zamykającego się kąta pierwotnej o wtórnej (z blokiem i bez bloku źrenicy),
 • ostry atak jaskry zamykającej się kąta, jak i w stanach po tym ataku,
 • w profilaktyce w oku z wąskim kątem, jeżeli wystąpił ostry atak jaskry w oku towarzyszącym,
 • w ‘odwrotnym bloku tęczówki’ w celu minimalizacji uwalniania barwnika w jaskrze barwnikowej,
 • w jaskrze złośliwej (rozerwanie przedniej błony ciała szklistego przez otwór irydektomijny),
 • w przypadku ryzyka wystąpienia bloku źrenicznego,
 • w układzie tęczówki iris bombe,
 • w celu ułatwienia lub umożliwienia wykonania zabiegu SLT,
 • w niecałkowitej irydektomii.

YAG kapsulotomia

Jednym z powikłań po prawidłowo przeprowadzonej operacji zaćmy jest zmętnienie torby tylnej soczewki, co powoduje spadek ostrości wzroku. leczenie polega na wytworzeniu w centrum torebki soczewki otworu. Zabieg wykonuje się kilka miesięcy po operacji zaćmy. Zabieg trwa kilka minut i jest bezbolesny.

 • Laseroterapia siatkówki
 • zabieg laseroterapii siatkówki wykonywany jest w szczególnych przypadkach i polega na leczeniu danego schorzenia za pomocą światła laserowego, ogniskowanego na wewnętrznej warstwie oka, zwanej siatkówką.
 • Wskazania:
 • retinopatia i makulopatia cukrzycowa,
 • powikłania zakrzepu żył siatkówki,
 • zmiany zwyrodnieniowe, otwory i przedarcia siatkówki obwodowej,
 • lokalne, ograniczone odwarstwienie siatkówki,
 • inne, określone schorzenia siatkówki, np. choroba Coatsa, teleangiektazje okołodołkowe.

PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

‘MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA’ S.A. jako pierwsze na Dolnym Śląsku zakupiło koherentny tomograf optyczny 3D DRI OCT Triton z funkcją Angio-OCT (Angiografia Swept Source-OCT).

Angiografia Swept Source-OCT to przełomowa, nieinwazyjna technika obrazowania naczyń, która w przeciwieństwie do tradycyjnego badania angiograficznego, nie wymaga podawania pacjentowi dożylnie kontrastu. Angio-OCT jest niezwykle obiecującą metodą diagnostyczną, która z pewnością pozwoli na dokładniejsze zbadanie i wskazanie etiologii wielu chorób o naczyniówki.

Diagnostyka wad wzroku:

 • komputerowe badanie wad wzroku przy pomocy autorefraktometru firmy Sharp,
 • dobór okularowych szkieł korekcyjnych zarówno dla was sferycznych jak i astygmatyzmu.

Diagnostyka rogówki:

 • badanie keratometrii rogówki — nieinwazyjne i niewymagające wcześniejszego przygotowania badanie umożliwiające pomiar promienia krzywizny rogówki oraz jej mocy łamiącej,
 • OCT — Optyczna Koherentna Tomografia przedniego odcinka, w tym OCT kąta przesączania, wykonywana na aparacie firmy Topcon 3D DRI OCT Tryton. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości, wolnych ad artefaktów przekrojów przedniego odcinka — badanie nieinwazyjne, bezbolesne, w zdecydowanej większości przypadków możliwe do wykonania przy wąskiej źrenicy (bez zakrapiania,
 • ACD — optyczny pomiar głębokości przedniej komory przy pomocy optycznego biometru firmy Tomey (badanie nieinwazyjne, bezdotykowe),
 • pachymetria — kolejne nieinwazyjne bezbolesne i niewymagające wcześniejszego przygotowania badanie umożliwiające pomiar grubości rogówki decydującej o dokładności pomiaru ciśnienia śródgałkowego.

Diagnostyka i pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego:

 • bezdotykowy pomiar ciśnienia śródgałkowego (IOP) wykonywany na tonometrze firmy NIDEK. Urządzenie, wykorzystujące zaawansowaną technologicznie funkcję automatycznego śledzenia oka 3D i automatycznego pomiaru, zapewnia bezpieczny, łatwy i bardzo dokladny pomiar ciśnienia. Urządzenie to zostało oparte na najnowszej serii tonometrach bezdotykowych firmy NIDEK NT — 530/NT-510, które cechuje doskonały system kontroli ciśnienia wyzwalanego powietrza APC (Automatic Puff Control). Ta innowacyjna technologia sprawia, że podmuch powietrza jest maksymalnie delikatny. Badanie niewymagające wcześniejszego przygotowania, bezbolesne, bezdotykowe.

Krzywa dobowa ciśnienia oka

W Ośrodku naszym możliwe jest wykonanie krzywej dobowej ciśnienia śródgałkowego, która polega na wykonywaniu pomiarów ciśnienia w oku w równych odstępach czasu co 3-4 godziny. Daje to obraz dobowego przebiegu wzrostu ciśnienia wewnątrzgałkowego, na którego podstawie można dostosować rodzaj leczenia jaskry.

Diagnostyka soczewki

W Ośrodku możliwe jest wykrywanie zaćmy przy pomocy lamp szczelinowych, a także kalkulacja soczewek wewnątrzgałkowych bezdotykową metodą. Jest to możliwe dzięki najnowszemu aparatowi Tomey OA-2000. Bezbolesna i niewymagająca przygotowania biometria optyczna wraz z topografią rogówki i keratometrią trwa jedynie 40 sekund. Wykonuje precyzyjny pomiar nawet przy bardzo zaawansowanej zaćmie.

Читайте также:  Astma wysiłkowa – objawy i leczenie ataków astmy powysiłkowej

Diagnostyka tylnego odcinka oka

USG oka w projekcji A I B w pełnym zakresie. W okulistyce badania tego typu pozwalają uzyskać dwuwymiarowe przekroje (obrazy) gałki ocznej i oczodołu oraz ocenić położenie, wielkość i kształt poszczególnych struktur, a także ich ewentualną ruchomość i unaczynienie. Dzięki tej metodzie badania można wykluczyć większość nowotworów gałki ocznej i odwarstwienia siatkówki.

OCT — optyczna koherentna tomografia dna oka

Narzędzie niezbędne w diagnostyce chorób siatkówki, czy też jaskry, szczególnie w ich wczesnych fazach. OCT umożliwia otrzymanie przekrojów tkanek w sposób bezkontaktowy i bezinwazyjny.

Najnowocześniejszy aparat DRI OCT Triton firmy Topcon dzięki zastosowaniu technologii Swept Source (SS OCT), umożliwia obserwację głębokich struktur ludzkiego oka, zarówno pogranicza szklistkowo-siatkówkowego, wszystkich warstw siatkówki, jak i samej naczyniówki.

Bezbolesne i w pełni zautomatyzowane badanie OCT jest podstawowym narzędziem diagnostycznym chorób siatkówki i oceny leczenia chorób zwyrodnieniowych plamki. OCT jest badaniem nieinwazyjnym, które w wielu przypadkach może zastąpić wymagającą dożylnego podania kontrastu (fluoresceiny) angiografię fluoresceinową.

OCT powinno być wykonane u każdego pacjenta, u którego podejrzewa się wystąpienie takich schorzeń jak:

 • zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD),
 • retinopatia cukrzycowa,
 • obrzęk plamki, m.in. cukrzycowy,
 • błona podsiatkówkowa,
 • otwór w plamce oraz centrala retinopatia surowicza (CRS).

Angiografia fluoresceinowa

Badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki, po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i i naczyń krwionośnych siatkówki, które nie są widoczne w trakcie wziernikowania dna oka.

Angiografia Swept Source — OCT

Przełomowa, nieinwazyjna technika obrazowania naczyń, która w przeciwieństwie do tradycyjnego badania angiograficznego, nie wymaga podawania pacjentowi dożylnie kontrastu. Angio-OCT jest metodą diagnostyczną, pozwalającą na dokładniejsze zbadanie i wskazanie etiologii wielu chorób siatkówki i naczyniówki.

W naszym Ośrodku również wykonujemy również badania jaskrowe OCT GDX. Jest to bardzo istotne badanie dla oceny neuropatii jaskrowej, jednej z najczęstszych przyczyn ślepoty.

U chorych w przebiegu jaskry dochodzi zwykle do zaniku włókien nerwowych siatkówki. Badanie GDX służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych.

Wczesne wykrycie zaniku tego typu pozwala na rozpoczęcie działań zapobiegających utracie wzroku.

Pole widzenia — perymetria

Badanie pola widzenia polega na ocenie wielkości przestrzeni, którą pacjent w danym momencie obejmuje wzrokiem.

Pozwala ono na dokładne określenie ubytków w polu widzenia będących odzwierciedleniem zaawansowania choroby jaskrowej lub siatkówki.

Zalecane jest wykonywanie badania w przypadku podejrzenia jaskry, chorób nerwu wzrokowego i siatkówki. Często wykonuje się badanie u osób rozpoczynających pracę w charakterze kierowcy lub u kandydatów na kierowców.

Diagnostyka zeza

W Ośrodku naszym wykonywane są badania na synoptoforze, który jest podstawowym aparatem w wykrywaniu i leczeniu zeza, percepcje, fuzje, stereopsje, zakres supresji oraz korespondencji siatkówkowej. Na aparacie tym możemy dokonać oceny rodzaju i kąta zeza.

UWAGA

Wszystkie procedury — diagnostyczne, zabiegowe i operacyjne — wykonywane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także odpłatnie (cennik usług medycznych znajduje się na stronie głównej).

Badanie wzroku – diagnostyka podstawowa i rozszerzona. Na czym polega badanie dna oka i inne metody sprawdzania wzroku?

Diagnostyka okulistyczna w ciągu ostatnich lat bardzo się rozwinęła – badanie wzroku to już nie tylko tablice Snellena do badania ostrości wzroku lub mało dokładne, komputerowe badanie wzroku.

Podstawowy pakiet badań przesiewowych i diagnostycznych jest wzbogacony o nowoczesne urządzenia i technologie. Badanie okulistyczne pod kątem jaskry, nowotworów czy innych poważnych schorzeń również pozwalają dziś stawiać trafne i dokładne diagnozy.

Zobacz czym są: badanie dna oka, badanie ciśnienia wewnątrz oka i wiele innych.

Gama podstawowych badań okulistycznych jest dość szeroka i pozwala wykryć objawy wskazujące na istniejące lub potencjalne problemy ze wzrokiem.

Podstawowe badanie wzroku

Warto raz na jakiś czas wykonać podstawowe badania, nawet jeśli nie odczuwa się żadnych dolegliwości ze strony narządu wzroku. Oczy są wrażliwe na zmiany zachodzące w całym organizmie.

Problemy z nimi związane to nie tylko pogorszenie ostrości widzenia z wiekiem czy wrodzone wady. Na kondycję oczu mogą wpływać także zmiany miażdżycowe w naczyniach krwionośnych, cukrzyca, a nawet nowotwory mózgu.

Do badań podstawowych należą tak zwane badania przesiewowe – każde z nich pozwala ocenić stan oka pod innym kątem.

 • Przesiewowe komputerowe badanie wzroku

To jedna z najbardziej powszechnych, najpopularniejszych i najtańszych metod. Można je wykonać nie tylko u okulisty, ale też w każdym salonie optycznym lub gabinecie optyka.

W tym badaniu wykorzystywane jest specjalne urządzenie – autorefraktometr, służący do wykrywania wad refrakcji, czyli błędów w działaniu oka jako ‘mechanizmu optycznego’.

W trakcie badania do oka wpuszczana jest wiązka promieni podczerwonych, które odbijają się od jego struktur i są poddawane analizie przez urządzenie. Badanie refrakcji trwa nie więcej, niż kilkadziesiąt sekund, jest komfortowe i bezbolesne.

Wyniki badania to wartość opisująca poziom niezbędnej korekcji (a więc sugerowany typ szkieł czy soczewek). Często zdarza się, że komputerowe badanie wzroku jest jedynym badaniem wykonanym przed dobraniem okularów – to błąd.

Mechanizm działania oka jest bardzo złożony, biorą w nim udział liczne mięśnie dostosowujące kształt soczewki do oddalenia obrazu, a także, co najistotniejsze, odczucia samego badanego.

Dlatego wartości podane przez autorefraktometr powinny być traktowane jako orientacyjne i uzupełnione o badanie subiektywne — takie, podczas którego osoba badana ma możliwość mówienia, co widzi i jak to odbiera.

Bywa też tak, że badanie wzroku za pomocą autorefraktometru prowadzi do dobrania okularów lub soczewek, w których pacjent nie czuje się komfortowo. Jeśli ktoś przez wiele lat widział lekko zamazany obraz, skorygowanie widzenia do w pełni ostrego i poprawnego może stworzyć trudności w adaptacji.

Badanie komputerowe ma najbardziej przesiewowy charakter spośród wszystkich metod diagnostyki okulistycznej i nie jest poparte żadnymi normami, do których można odnosić wynik. Informuje jedynie, że istnieje jakaś nieprawidłowość w procesach widzenia i pozwala badać je dalej, by ostatecznie specjalista mógł dobrać pasujące soczewki.

10 faktów na temat soczewek kontaktowych, o których nikt ci nie powie

To klasyczne badanie wzroku, które każdy przeżył choć raz, jako rutynowe badanie okulistyczne dzieci, podczas komisji wojskowej, przed kursem na prawo jazdy czy u lekarza medycyny pracy.

Wykorzystywana jest tutaj tablica do badania wzroku (tablica Snellena), zawierająca 10 rzędów liter i cyfr, różniących się wielkością. W ten sposób można rozpoznać zdolność widzenia dali oraz bliży. Istnieją specjalne tablice z obrazkami, które umożliwiają orientacyjne badanie okulistyczne dzieci.

Ten test w niewielkim stopniu pomaga w doborze rodzaju korekcji, jednak pozwala lekarzowi czy optykowi zapoznać się z subiektywnymi odczuciami pacjenta odnośnie procesu widzenia.

Dziś coraz częściej tradycyjne tablice kartonowe zastępuje się rzutnikami optotypów, pozwalającymi wyświetlać kolejne symbole i dowolnie zmniejszać lub powiększać je. Metoda zmieniła się na nowocześniejszą, jednak mechanizm badania pozostaje wciąż taki sam.

Samo przeprowadzenie badania jest proste, co więcej, można pobrać tablice bezpłatnie z internetu, wydrukować i tak domowym sposobem (przy pomocy poinstruowanej osoby) sprawdzić ostrość swojego widzenia. Jeśli pojawią się problemy z odczytywaniem znaków — pora na wizytę u specjalisty.

 • Badanie ciśnienia wewnątrz oka

Ciśnienie wewnątrz oka można zbadać na kilka różnych sposobów. Większość okulistów używa tonometrów aplanacyjnych (tonometrów Goldmanna) — urządzeń mierzących ciśnienie w dużym zbliżeniu do znieczulonego oka.

Dają one możliwość poznania dokładnej wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. W trakcie badania pacjent siedzi przed lampą szczelinową, a film łzowy na powierzchni gałki ocznej jest zabarwiony tak, by wykazywał właściwości fluorescencyjne.

Końcówka pryzmatu o średnicy 3,06 mm uciska rogówkę, a specjalista odczytuje z tonometru wartość ciśnienia. Innym sposobem przeprowadzenia badania, który wymaga znieczulenia oka, jest tonometria wgłobieniowa, wykonywana z pomocą tonometru Schiøtza.

Podczas tego badania pacjent leży, a sama procedura przypomina procedurę badania aplanacyjnego.

Istnieją też tonometry bezkontaktowe (air-puf), które automatycznie, z dużą siłą wyrzucają z siebie porcję powietrza. Uderza ono w rogówkę oka i odkształca ją.

Poziom odkształcenia oddaje poziom ciśnienia wewnątrz gałki — jeśli jest zbyt duże, rogówkę trudno jest odkształcić. Ta metoda nie wymaga zastosowania znieczulenia miejscowego, choć może być lekko niekomfortowa dla pacjenta.

Istnieją też inne typy tonometrów – o zastosowaniu konkretnej metody pomiaru decyduje lekarz.

Norma ciśnienia wewnątrz oka wynosi 10–21 mm Hg. Wyższe ciśnienie świadczy o nadciśnieniu ocznym, a także rozwoju jaskry.

Wynik badania ciśnienia wewnątrz oka może zostać zafałszowany przez przypadkowe, zbyt mocne uciśnięcie gałki ocznej, a także u osób starszych, ze stwardniałą rogówką (fałszywie wysokie ciśnienie), oraz chorujących na chorobę Gravesa — Basedowa lub wykazujących dużą krótkowzroczność (fałszywie niskie ciśnienie).

 • Badanie dna oka i ocena stanu całego oka

To badanie poglądowe, które pozwala zapoznać się ze stanem całej gałki ocznej.

Wykorzystuje się w tym celu lampę szczelinową zwaną biomikroskopem, ze specjalną soczewką, pozwalającą obejrzeć dno oka.

Przygotowanie do badania polega na rozszerzeniu źrenicy specjalnym preparatem (z atropiną) wkraplanym do oka. Ocenia się stopniowo fragment od rogówki po soczewkę, a następnie siatkówkę aż do nerwu wzrokowego.

Badanie dna oka pozwala wykryć nie tylko wady i choroby narządu wzroku, ale także problemy zdrowotne dotyczące innych narządów i układów. Wskazaniem do jego wykonania jest podejrzenie nadciśnienia, cukrzycy, miażdżycy. Istnieją różne sposoby badania dna oka.

Często stosuje się oftalmoskop, czyli wziernik pozwalający na rozpoznanie chorób błony naczyniowej oraz plamki żółtej. Oftalmoskopia pośrednia używa soczewki o dużej mocy skupiającej.

Najnowocześniejsza metoda wykorzystuje funduskamer Non-Mydriatic, czyli przyrząd pozwalający na zbadanie dna oka bez stosowania kropli z atropiną — to szczególnie przydatne podczas badania osób chorych na jaskrę, która stanowi przeciwwskazanie do użycia takich kropli.

Читайте также:  Ankyloza – co to jest, jakie daje objawy i jak leczyć?

Aby urządzenie mogło zostać użyte, źrenica pacjenta musi mieć średnicę nie mniejszą niż 2,5 mm. Niekiedy badanie dna oka poprzedza podanie dożylnie (w żyłę łokciową) środka kontrastującego, który pozwala lekarzowi lepiej ocenić stan dna oka.

Diagnostyka okulistyczna jest dziś bardzo rozwinięta. Gdy podstawowe badania wzroku nie pozwalają na postawienie pełnej, trafnej diagnozy, wykonuje się badania dodatkowe, takie jak: test czułości nerwu wzrokowego razem z badaniem pola widzenia, USG oka czy pakiet badań mający na celu zdiagnozowanie zespołu suchego oka.

Podczas tego badania pacjent patrzy na bodźce świetlne, których natężenie ulega zmianom. Czuły nerw wzrokowy rejestruje światło o każdym natężeniu stosowanym w przebiegu tego badania. Jeśli pacjent potrafi dostrzec tylko światło o silnym natężeniu, sugeruje to chorobę lub osłabienie funkcjonowania nerwu wzrokowego.

Badanie to wiąże się ze sprawdzeniem pola widzenia (perymetrią). Zawsze je poprzedza, by lekarz mógł dobrać intensywność bodźców wzrokowych do zdolności konkretnego pacjenta.

W badaniu pola widzenia pacjent ma za zadanie śledzić pojawiające się w różnych częściach wyświetlacza obiekty i wciskać przycisk, gdy zauważy pojawiający się obiekt. Punkty, w których pojawił się znak, a pacjent na niego nie zareagował, stanowią ubytki w polu widzenia.

Wynikiem badania jest specjalna, stworzona przez reakcje pacjenta mapa. To z pozoru proste badanie pozwala w porę wykryć wiele chorób, na przykład guza przysadki mózgowej. Na badanie pola widzenia kieruje się także przy podejrzeniu jaskry, oraz w przebiegu nadciśnienia tętniczego.

Procedura bardzo często jest powtarzana, by pacjent mógł zapoznać się ze sposobem reagowania na bodźce i nauczyć się współpracy z diagnostą.

 • USG oka (USG A – amplitudowe)

USG oka pozwala lekarzowi na ocenę tego, co dzieje się w oczodole, za gałką oczną. To badanie okulistyczne świetnie sprawdza się w przypadku pacjentów, u których nie da się wykonać badania z użyciem lampy szczelinowej (takie przypadki to między innymi jaskra, bielmo na oku).

Za pomocą obrazu z USG A lekarz wykrywa uszkodzenia siatkówki, guzy oka, zmiany chorobowe w nerwie wzrokowym, a także mikrowylewy. To też rutynowe badanie przeprowadzane przed operacją wymiany soczewki oka (u pacjentów z zaawansowaną zaćmą) w celu dobrania nowej soczewki.

Badanie daje wgląd w stan tkanek, ich unerwienie i unaczynienie. Wymaga od diagnosty sporego doświadczenia i umiejętności interpretacji obrazu. Badanie jest bezbolesne, w większości przypadków nie wymaga nawet otwierania oczu (wykonuje się je przez zamknięte powieki).

Dla zwiększenia komfortu i pewności pacjenta podaje się jednak krople o krótkim działaniu znieczulającym, niewpływające na jakość widzenia.

 • Test stabilności łez i test Schirmera

Test stabilności łez (test przerwania ciągłości filmu łzowego) pozwala na określenie, ile łez wydziela oko i jak długo pozostają one na powierzchni gałki, tworząc ochronny film. Pacjent w trakcie badania siedzi pod biomikroskopem, a okulista wkrapla do oka substancję fluorescencyjną.

Następne pacjent musi mrugnąć, by rozprowadzić barwnik, a w trakcie badania powstrzymuje się odmrugania przez dłuższą chwilę. Lekarz mierzy czas od rozprowadzenia barwnika do pojawienia się na oku miejsc pozbawionych go. Barwnik powinien pozostać na gałce ocznej dłużej, niż 10 sekund.

Wynik niższy może świadczyć o zespole suchego oka.

Test Schirmera polega na pomiarze ilości łez wydzielanych w ciągu 5 minut oraz zawartości wody w filmie łzowym. Wymaga umieszczenia w oku specjalnej bibułki z podziałką. Następnie diagnosta sprawdza, w jakim stopniu pasek uległ zwilżeniu.

Test ten przeprowadza się, w zależności od osoby i dokładnego sposoby badania, bez znieczulenia lub w znieczuleniu miejscowym. Przez niektórych pacjentów test Schirmera jest opisywany jako niekomfortowy, ze względu na obecność ciała obcego w oku i konieczność powstrzymywania się, w miarę możliwości, od mrugania.

Po badaniu mogą wystąpić krótko utrzymujące się uczucia podrażnienia i zaczerwienienie gałki ocznej.

W nielicznych laboratoriach dostępne są także badania biochemiczne pokazujące skład łez. Jest to jednak nowa, nie do końca spopularyzowana metoda, wciąż doskonalona.

Diagnostyka okulistyczna stale idzie do przodu, pojawiają się nowe, bardzo dokładne metody badania narządu wzroku. Nowoczesne badania okulistyczne wykorzystują metody obrazowania, by poznać stan poszczególnych tkanek budujących oko w przekroju.

Pozwalają też na bardzo dokładne i wieloaspektowe oględziny oka, oczodołu i jego okolic.

Nowoczesne metody diagnozy okulistycznej są komfortowe dla pacjenta, badania wykonywane z ich pomocą trwają krótko, a zakres i szczegółowość dostarczanych przez nie informacji jest nie do przecenienia.

Badania obrazowe łączy technika pozwalająca bezinwazyjnie zapoznać się z przekrojem tkanek i sprawdzić, jakie procesy chorobowe się w nich toczą. To bardzo precyzyjne metody, pozwalające na wykrycie najdrobniejszych zmian na długo przed tym, jak staną się dokuczliwe i trudne do leczenia. Przykładowe badania obrazowe to:

HRT – laserowa tomografia siatkówki, stosowana w diagnostyce jaskry, a także guzów umiejscowionych w gałce ocznej. Pozwala na dokładne zbadanie tarczy nerwu wzrokowego, wykrycie wrodzonych wad jej budowy lub postępu choroby.

Badanie dostarcza diagnoście trójwymiarowego obrazu nerwu wzrokowego. Pomiar trwa zaledwie kilkanaście sekund, wymaga od pacjenta jedynie siedzenia bez ruchu i wpatrywania się w zielony punkt.

Wyniki badania ocenia program komputerowy, informując lekarza, czy stan nerwu wzrokowego jest w granicach normy, czy poza nimi.

OTC – optyczna koherentna tomografia oka, stosowana razem z HRT w ocenie jaskry. Służy do oceny przednich oraz tylnych struktur gałki ocznej. Pozwala ocenić stopień zwyrodnienia plamki żółtej, a także zdiagnozować zmiany cukrzycowe zachodzące w oku pacjenta. Z punktu widzenia badanego przebiega niemal tak samo, jak badanie HRT.

GDX – ocena grubości włókien nerwowych siatkówki. To kolejne badanie w bogatej gamie diagnostyki jaskrowej. Pozwala ocenić stopień zaniku włókien nerwowych.

Tego badania nie stosuje się do diagnozowania jaskry, a do ustalania stopnia jej postępu u osób chorujących.

Procedura przypomina inne badania obrazowe, nie jest bolesna i nie wymaga podawania kropli rozszerzających źrenice.

 • Ultraszerokokątne badanie dna oka

Przełom i nowina w metodach badania dna oka. Dzięki ultraszerokokątnemu badaniu okulista może uzyskać obraz zaczynający się z początkiem siatkówki i kończący na nerwie wzrokowym. To z kolei pozwala diagnozować wiele schorzeń w trakcie jednego badania zamiast kilku, dostarczających fragmentaryczne obrazy siatkówki o szerokości około 50 stopni.

Badania okulistyczne – cenna profilaktyka

Podstawowe badania okulistyczne warto wykonywać nawet wtedy, gdy nie odczuwa się żadnych dolegliwości ze strony narządu wzroku ani pogorszenia jakości widzenia. Ich koszt nie jest wielki (maksymalnie kilkadziesiąt złotych), a waga wczesnego wykrycia schorzeń – ogromna.

Co jakiś czas w całej Polsce można wykonać bezpłatne badanie wzroku oraz badania przesiewowe pod kątem jaskry. Umożliwiają to programy profilaktyczne. Trzeba też pamiętać, że okazjonalnie wykonywane komputerowe badanie wzroku w salonie optycznym nie jest miarodajne i nie pozwala dobrać właściwych okularów czy soczewek.

Aby zapewnić sobie komfort widzenia, lepiej jest udać się na test wzroku do gabinetu okulisty.

 • Żarówki LED szkodliwe dla zdrowia
 • Soczewki kontaktowe – jaki rodzaj wybrać?

badanie GDX

U chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. Badanie GDX służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych. Dodatkową zaletą aparatu jest możliwość przeprowadzenia badania bez konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice.

Po skończeniu wizyty pacjent musi otrzymać kolorowy wydruk badania, z opisem sporządzonym przez okulistę.

1. Prawidłowo przeprowadzone badanie powinno być wykonane tylko przez doświadczonego lekarza okulistę, a nie technika. Po skończeniu wizyty pacjent musi otrzymać kolorowy wydruk badania, z opisem sporządzonym przez okulistę. Badanie powinno być podpisane przez lekarza wykonującego badanie i podbite jego pieczątką imienną.

Komputerowy wynik badania zarchiwizowany zaś w bazie danych gabinetu lub poradni w której był wykonywany. 2. Na rynku istnieją 2 typy aparatów GDX – tzw. GDX Vcc i GDX Pro.

Dla porównania wyników badań przeprowadzonych w różnym czasie (a więc tym samym dla prawidłowej oceny progresji choroby), obrazów uzyskanych z jednego typu aparatu nie da się jednoznacznie porównać z badaniami uzyskanymi na aparaturze drugiego typu.

Dlatego zaleca się, by pacjenci u których stwierdzono zmiany jaskrowe badaniem GDX Vcc – kolejne kontrolne badania GDX nadal wykonywali na tym typie aparatu. Analogicznie – na GDX Pro – w przypadku pacjentów, którzy badanie przeprowadzone mieli na aparaturze typu GDX Pro.

Badanie GDX nie jest badaniem rozpoznającym jaskrę, tylko służy ocenie rozwoju choroby. U chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi.

Badanie GDX służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych. Dodatkową zaletą aparatu jest możliwość przeprowadzenia badania bez konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice. Przy występowaniu przeszkód w ośrodkach optycznych oka (np.

zaćma czy zmętnienie rogówki) wykonanie badania jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Aparat emituje bezbolesną dla pacjenta wiązkę laserową o nieszkodliwej długości i dokonuje pomiaru grubości włókien nerwowych, przekazując uzyskany obraz do komputera. Komputer analizuje stopień ew. ubytku włókien nerwowych w czterech sektorach oka.

 • wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych
 • śledzenie progresji choroby
 • choroby uszkadzające nerw wzrokowy tj. m.in guzy mózgu, zmiany niedokrwienne, zmiany pourazowe cukrzyca, SM, choroba Alzheimera.

Jeżeli pacjent znajduje się w grupie ryzyka zachorowań na jaskrę badanie należy powtórzyć co 6-8 miesięcy. Jeżeli nie ma kilku czynników ryzyka zachorowania na jaskrę – co 12 miesięcy. Jeżeli pacjent choruje na jaskrę – o częstotliwości badań decyduje lekarz prowadzący.

Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań, jest całkowicie bezbolesne oraz nie wymaga rozszerzenia źrenic. Badanie trwa ok. 5 minut.

Jeśli szukasz doświadczonych specjalistów od leczenia jaskry u dzieci i dorosłych – odwiedź INSTYTUT OKA. Skorzystaj z wiedzy Profesorów i uznanych ekspertów. Instytut Oka – najnowocześniejsze centrum diagnostyki i leczenia jaskry.

Zwyrodnienie plamki i jaskra powodują nieodwracalną ślepotę. Zwyrodnienie plamki i jaskra dotykają także ludzi młodych. Przebadaj siebie i najbliższych!

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector